Alle uitslagen van theorie-examens waarvan de geldigheid vervalt in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 april 2021, blijven in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

Alle uitslagen van theorie-examens waarvan de geldigheid vervalt in de periode van 1 mei 2021 tot en met 31 december 2021, worden verlengd met 7 maanden.